Fiskeri

Fiskeri - en viktig næring i norske havområder


En lang kyst, store havområder og mange fjorder gir Norge gode forutsetninger for å høste rikelig fra havet. I århundrer har fiskeri vært en viktig del av inntektsgrunnlaget og kulturen langs kysten. I løpet av de siste 20-30 årene har fiskeri utviklet seg til en viktig økonomisk sektor i Norge. Etter olje og gass, er sjømat (inklusive oppdrett) Norges nest største eksportnæring. En viktig årsak til denne suksessen, og en forutsetning for videre vekst, er at de marine naturressursene forvaltes bærekraftig og at rene og produktive havområder opprettholdes.


Historisk sett har høstingen fra norske havområder variert kraftig. De senere årene har antall fartøy og fiskere sunket. Mengde fangst per fisker har derimot økt. Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet leverte norske båter 2,3 millioner tonn fisk og skalldyr i 2015. Dette er omtrent uendret fra 2014, og er et vanlig kvantum for Norge.

Allværs & Vinterdresser

Regnklær

Klikk her for nettbutikk

Vi er stolte samarbeidspartnere med:

Sordal Supply AS

Søreide, 5962 Bjordal

                                    Tlf : 57 11 00 30

E-mail: kundeservice@sordalsupply.no